Договаряне на ипотечен кредит

Ипотечният кредит е най-търсения, когато става въпрос за закупуване на ново жилище или търговски обект. Открийте най-изгодните условия…

Договаряне на потребителски кредит

Потребителският кредит е кредитен продукт, който е предвиден за Вашите текущи нужди. Той за разлика от ипотечния кредит…

Рефинансиране

Рефинансирането е кредитна услуга, при която клиентът изтегля нов кредит, за да погаси старите си задължения. Основната цел…

Договоряне на персонални условия

Условията за всеки клиент се договорят индивидуално. Водещо е клиентите да получават най-изгодните за тях кредити. За целта…

Обединяване на задължения

Обединяване на задължения се прави, когато клиентът има 2 или повече кредита в различни кредитни институции. След обединяването…

Безплатна консултация

Всички консултации за кредитни продукти са БЕЗПЛАТНИ. Ние сме посредници между Вас и банките. Като такива, получаваме възнаграждение…

Call Now Button